Oferta dla stomatologów

Zapewniamy usługi protetyczne w zakresie:                                     

      CERAMIKA

 • Korony i mosty na podbudowie metalowej: chrom-kobalt , złoto-platyna , spiek laserowy SLM
 • Korony i mosty pełnoceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • Prace pełnoceramiczne na podbudowie z aluminy
 • Wkłady koronowo-korzeniowe z tlenku cyrkonu
 • Licówki
 • Inlay, Onlay

      IMPLANTOPROTETYKA

 • Pracujemy na większości systemów implantologicznych dostępnych na rynku
 • Korony i mosty na podbudowie z tlenku Cyrkonu
 • Korony i mosty na podbudowie ze stopów nie i szlachetnych
 • Łączniki implantologiczne jednoczęściowe i dwuczęściowe z cyrkonu
 • Łączniki implantologiczne jednoczęściowe i dwuczęściowe z tytanu
 • Łączniki implantologiczne jednoczęściowe i dwuczęściowe z Wirobondu Mi+

      PROTEZY BEZKLAMROWE

 • Prace z wykorzystaniem elementów kotwiczących firm: Ceka i Bredent
 • Zatrzaski
 • Zasuwy
 • Zamki
 • Teleskopy

      PRACE RUCHOME

 • Protezy zębowe całkowite
 • Protezy zębowe osiadające
 • Protezy elastyczne nylonowe
 • Protezy elastyczne acetalowe
 • Protezy termoplastyczne F.J.P.
 • Protezy termoplastyczne Thermosens
 • Protezy zębowe szkieletowe
 • Szyno-protezy

      SZYNY

 •  Szyny do wybielania
 •  Szyny relaksacyjne miękkie
 •  Szyny relaksacyjne miękko-twarde
 •  Szyny relaksacyjne twarde
 •  Szyna na bruksizm
 •  Do prowizoria z wax-up
 •  Ochraniacze na zęby dla sportowców

      PEŁNA OFERTA

 • Wkład koronowo-korzeniowy
 • Wkład koronowo-korzeniowy składany
 • Zęby kompozytowe Ivostar/Gnastostar
 • Zęby kompozytowe Antaris/Postaris
 • Zęby porcelanowe Vita Lumin Vacuum
 • Zęby kompozytowe Vita Physiodens
 • Zęby kompozytowe Vita MFT Anterios/Posteriors
 • Korona akrylowa długoczasowa
 • Korona metalowa
 • Podścielenie protezy miękkie
 • Lutowanie
 • Siatka w protezie całkowitej
 • Ekspresowa naprawa protez
 • Most Maryland licowany porcalaną
 • Inlay-onlay z metalu szlachetnego
 • Wax-up

 • Korona porcelanowa
 • Korona porcelanowa na złocie
 • Korona licowana porcelaną w pracach implantologicznych
 • Korona pełnoceramiczna na tlenku cyrkonu
 • Korona pełnoceramiczna na aluminie
 • Licówka porcelanowa
 • Naprawa protez zębowych
 • Proteza szkieletowa
 • Proteza akrylowa
 • Proteza nylonowa
 • Proteza acetalowa
 • Szyna do wybielania
 • Szyna na bruksizm

Gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług.